Wczasy i Wakacje
Szkoła piaski

Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa

W styczniu, decyzją Prezesa KRUS pana Adama Sekścińskiego, uruchomiono siódmą edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 32 tysiące młodych artystów, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu było promowanie pozytywnych cech związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, który wskazuje na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, które miał zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych. W naszej placówce doskonale ten temat zrozumieli: Jakub Bitnerowski z klasy 5 oraz Maciej Bąkiewicz z klasy 3. To właśnie ci chłopcy otrzymali dziś z rąk kierownika jędrzejowskiego oddziału KRUS-u Pana Michała Molendy wyróżnienia oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy!krus

Inne nasze artykuły o turystyce i podróżach:

About the author

Related Posts